Firma deweloperska Pryzma - Opinie Klientów i Oceny

Ocena użytkowników 1.00 / 5.00
100% opiniujących poleca Pryzma
Opinie klientów firmy deweloperskiej Pryzma. Jeśli chcesz dodać własny komentarz i ocenić dewelopera Pryzma zaloguj się i wystaw opinię.

Opinie użytkowników o Pryzma

Barabasz
zwiedzający - 1 punktów

2034 osoby z 3550 uznało tę opinię za pomocną
ocena:  wystawiona: 2010-03-19 16:01:20
zalety: Nie ma, wszędzie gdzie można oszukują.
wady: Stosuja materiały najtańsze, najniższej jakości.
opinia:
PRYZMA „DEVELOPER”
Pod adresem firmy: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 61A, zarejestrowane są następujące firmy:

- KRS 0000036108 Pryzma bud spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 20.08.2001r
- KRS 0000236078 Tereny podolańskie spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 14.06.2005r
- KRS 0000281977 Pryzma developer spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 08.06.2007r
- KRS 0000282490 Pryzma developer spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 19.06.2007r
- KRS 0000298023 Pryzma developer spółka z o.o. spółka komandytowa, data wpisu do rejestru: 11.02.2008r
- KRS 0000282490 Pryzma developer spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 19.06.2007r
- KRS 0000282490 Mc granit spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 20.11.2007r
- KRS 0000334292 Sport park podolany spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 05.08.2009r
- KRS 0000282490 Pryzma developer 2 spółka z o.o. data wpisu do rejestru: 07.01.2010r


PRYZMA robi to wszystko po to , aby kupujących wprowadzić w błąd i aby mogli ich oszukać. Każdą inwestycję rozpoczyna inna firma, zlecając roboty budowlane – generalne wykonawstwo też swojej firmie - Pryzma bud.

Np. wykonywane przez Pryzmę inwestycje, prowadziły spółki:

- Galeria Podolany w Poznaniu– Przedsiębiorstwo handlu opałem i materiałami budowlanymi „Pryzma” Spółka Akcyjna, Warszawa (KRS 0000040470)

- Osiedle mieszkaniowe „Grunwald” w Skórzewie - Pryzma developer spółka z o.o.

- Budowane osiedle mieszkaniowe „Podolany” w Poznaniu - Pryzma developer spółka z o.o. spółka komandytowa.

PRYZMA robi takie zagrywki, aby w razie spraw sądowych, nie było winnych. Na każdej inwestycji oszukują i mają podwójne zyski dla siebie. W przypadku, gdyby prawda o ich oszustwach wyszła na jaw, mogą ogłosić bankructwo, bo mają małe finansowe ograniczenia odpowiedzialności. Np. kapitał zakładowy Pryzma developer wynosi 960.000,00 zł.

W przypadku Galerii Podolany, PRYZMA miała konflikt z firmą Eureag Polska, o węzeł cieplny, który stał, nie wiadomo dlaczego na gruncie PRYZMY. Przecież, zgodnie z prawem budowlanym, pozwolenie na budowę musi być wystawione na właściciela gruntu, żeby inwestycja mogła powstać, czyli firmę Eureag Polska, a tu część gruntu należała do wykonawcy Pryzma – bud.
Podobnie PRYZMA zachowała się przy budowie osiedla „Grunwald” w Skórzewie. Wybudowali osiedle, nie patrząc na zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego projekt zagospodarowania terenu. Dogadali się ze Starostą Poznańskim, aby wydał im pozwolenie na budowę osiedla „Grunwald”, na gruncie, który nie był ich własnością. Nie zakupili gruntu przynależnego osiedlu „Grunwald”, pod parking na 135 miejsc dla samochodów, za zgodą Starosty Poznańskiego, osiągając w ten sposób nieuczciwy zysk. Ponadto po raz kolejny oszukali kupujących mieszkania, zabierając im kolejną część gruntu, która była wpisana w pozwolenie na budowę, nie patrząc na to, że na tym terenie, była droga dojazdowa do osiedla „Grunwald”. Pryzma, sprzedała ten teren pod sklep „Biedronka”, osiągając kolejny zysk dla siebie. Kolejnym oszustwem Pryzmy była likwidacja, tak mocno reklamowanych przez nich terenów zielonych z małą architekturą . Zlikwidowali ogród „Eden”, wycieli około 11 dorodnych drzew (sięgających do 3 piętra), aby umieścić tam parking dla samochodów osobowych. PRYZMA nie patrząc na projekt zagospodarowania terenu, dokonała zmian, samowoli budowlanej. Wybudowali parking na około 100 miejsc postojowych, wchodząc na nie swoją działkę na głębokość około 1m, i to na teren chroniony ujęcia wody dla wsi Skórzewo. W ramach oszczędności dla siebie, kanalizację sanitarną połączyli z kanalizacją deszczową i poprowadzili ją do szamba przelewowego do strumyka, zamiast rozdzielić te kanalizacje, a sanitarną poprowadzić do oczyszczalni ścieków, której nie wykonali.
Zanieczyszczają środowisko, bezpośrednio przy strefie ujęcia wody.
Kolejnym oszustwem Pryzmy, była niska jakość wykonanych budynków,: materiały najtańsze, najniższej jakości, np. ściany nośne od drugiego piętra w górę, nie spełniają żadnych norm wytrzymałościowych, pustaki są tak słabe, że rozsypują się po lekkim uderzeniu młotka.
Cały czas te budynki, zagrożone są katastrofą budowlaną i nikogo to nie obchodzi.
Podobnie jak ze Starostą Poznańskim, PRYZMA dogadała się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który wydał decyzję pozwolenia na użytkowanie osiedla „Grunwald”, nie patrząc na to, że osiedle zostało wykonane całkowicie niezgodnie z projektem zagospodarowania terenu, okradzione z przynależnych osiedlu działek, oraz nieprawnym zajęciu wąskich pasów przyległych działek, nie należących do Pryzmy. Powiatowy Inspektor wydając decyzję pozwolenia, także nie zauważył, że budynki nie spełniają przepisów BHP odnośnie wykonanych balustrad balkonów, że nie wykonano oczyszczalni ścieków i ścieki nie oczyszczone płyną do strumyka - w strefie ochronnej ujęcia wody, że nie wykonano stacji transformatorowej na osiedlu, i do dzisiaj osiedle zasilane jest prądem budowlanym z Pryzmy. Nawet nie ma wyznaczonej działki pod stację transformatorową, bo Pryzma sprzedała, tą ukradzioną osiedlu działkę, na której była także drogą dojazdową do osiedla i miejsca parkingowe.
Inwestor, który zakupił tą działkę pod sklep „Biedronka”, gdy rozpocznie budowę i ogrodzi teren, sprawi wielkie utrudnienia mieszkańcom osiedla „Grunwald”, odetnie osiedle od głównej drogi dojazdowej i od miejsc parkingowych, ale Pryzmę i Starostę Poznańskiego to nic nie obchodzi. W piśmie z dn.08.02.2010 nr AB.XIV 7351-16-206/07 Starosta Poznański stwierdził, że wcześniejsza jego decyzja została skonsumowana, dlatego nowy inwestor może wybudować sobie „Biedronkę”.
Starosta Poznański stwierdził, że działkę można ukraść, odsprzedać i nikt nie ponosi
za to żadnych konsekwencji - to jest kpina.
Pryzma w zmowie ze Starostą Poznańskim i z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, ukrywali cały czas projekt zagospodarowania terenu osiedla „Grunwald” przed kupującymi mieszkania.
Wystąpiłem z pismem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po jego decyzji dopuszczenia osiedla do użytkowania, z zapytaniem, czy obiekty są rzeczywiście wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Aby złożyć pismo musiałem najpierw przedstawić umowę zawartą z developerem, dowód osobisty, a i tak nie pozwolił mi obejrzeć zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu. Później otrzymałem pismo, że Pryzma wszystko wykonała prawidłowo co było całkowitym kłamstwem.
Starosta Poznański wydał pozwolenie na budowę osiedla spółce Pryzma, gdy spółka nie dysponowała wszystkimi działkami, aby rozpocząć budowę, ponadto Starosta Poznański wydając pozwolenie na budowę osiedla, zataił działki, których Pryzma nie zakupiła, przez co wiedział, że Pryzma, będzie musiała zmienić projekt zagospodarowania terenu, doprowadzając do samowoli budowlanej, wycinania dorodnych drzew z ogrodu Eden, którego nie wykonali. Starosta Poznański także zabronił, aby ktokolwiek poza Pryzmą, mógł oglądać projekt zagospodarowania terenu.
Do 17.03 2010r zarząd nad osiedlem, sprawowała spółka, której prezesem był prezes Pryzmy: Witold Krawczyk. Jeżeli Pryzma przekaże teraz, nowemu zarządcy ukrywane dokumenty i całą dokumentację: zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, projekty budynków, to będzie można się przekonać, jak Pryzma z urzędnikami, osiągali dla siebie korzyści majątkowe.
Ponieważ mieszkańcy osiedla „Grunwald”, zbuntowali się przeciw zarządcy Pryzmy, mogą już spodziewać się kłopotów, ze strony Pryzmy.
Właściciele Galerii Podolany, gdy byli w konflikcie z Pryzmą, zostali pozbawieni ogrzewania. Pryzma weszła do węzła ciepłowniczego i odłączyli budynek od ogrzewania oraz zamurowali przejścia do galerii.
Gdy ja byłem w konflikcie z Pryzmą, odłączyli moje mieszkanie od prądu, wody i ogrzewania.
Teraz mogą zabrać swój transformator i odłączyć całe osiedle od prądu, tak jak już pozbawili osiedle głównej drogi dojazdowej. To są ich stare numery.
Mieszkańcy z nowym zarządem, sami powinni, bez Pryzmy jak najszybciej, rozmawiać z Zakładem Energetycznym o podłączeniu osiedla do sieci energetycznej, z ustaleniem działki, gdzie ma być wybudowana stacja transformatorowa.

| Skomentuj opinię (7)