| Ukryj ...
2016-11-26 15:16:16
bzdury, bzdury, bzdury ... i to wszystko.